Digital Plattformtjeneste

Velkommen

Hei kjære leser. Velkommen til blogginnlegget om (trommevirvel) en plattformtjeneste! I dette blogginnlegget skal jeg ikke skrive om Tise, Nabobil, Finn, Ruter, Vipps eller Bookis, som studentassistentene sikkert er eller sikkert blir ganske lei av nå (Hvis du er en ny leser finnes det assistenter som leser denne bloggen og vurderer bloggen da det er i skolesammenheng og disse nettsidene er ofte skrevet om av oss studenter).

Hva er en digital plattformtjeneste?

Men først. Hva er en digital plattformtjeneste? En digital plattformtjeneste er en tjeneste som er digital og gjør nytte av ulike teknologier som kan samle inn data. Systemene kan skreddersy tilbud til forbrukeren etter forbrukerens behov og ønsker (Arne Krokan, Det friksjonsfrie samfunn, S. 21). På internett og internasjonalt finner vi ekstremt store firmaer og plattformer som Apple, Ebay og Facebook. I Norge har vi eksempler som Bookis, VG.no og Finn.no. (Nesten) Uansett hvor man er i verden med internettilgang kan man altså logge på disse nettsidene, dermed ha fri tilgang. Hvis jeg kan snakke fritt og “dumme det ned” ser jeg på en digital plattformtjeneste som ett nettsted eller en app som har systemer koblet til seg, som gjør noe lettere. For eksempel Google, google maps, meny.no eller nettsiden hos din lokale frisør. Forskjellen på små aktører og Google og større aktører vil være at det trolig er høyere sjanse for å finne systemer som samler inn data og bruker dataene i markedsføringssammenheng, altså tilpasser annonser etter dine dataspor.

Mittanbud.no

Mittanbud er en side der man kan lage en bruker på vegne av et firma. Målgruppen til Mittanbud er firmaer og privatmarkedet. Firmaene kan bli rangert av kundene etter de har gjort en jobb. Kunder kan lage brukere her og finne håndverkere, samt legge ut jobbene de ønsker gjort. Bedriftene må betale ca 2 000 – 4 000 per måned og binder seg til 12 måneder som gjør at noen og kanskje en større del av firmaene som har råd til å registrere seg her er profesjonelle. Her følger det naturlig at prisen på jobbene de tar på seg er litt dyrere, mindre svartarbeid og proffere markedsplass. Samtidig kan Mittanbud være med på å senke transaksjonskostnaden og søkekostnaden fordi kunder lettere finner riktige håndverkere og vice versa. Forhandlingskostnaden blir også veldig lav i denne sosiale kjøpetjenesten da det er enkelt å komme i kontakt med tilbydere av tjenesten du leter etter.

Måten Mittanbud reduserer transaksjonskostnaden på er mindre svartarbeid og proffere markedsplass. Hvis alle tømere og snekkere legger ut firmaene sine én plass der kundene kan rangere og kommentere selskaper vil det naturlig skape en lavere søkekostnad ettersom de bruker mindre tid og kan få bud fra flere selskaper samtidig. Selvfølgelig med forbehold at det er nok tømrere og snekkere i markedet til å dekke behovet til kunder. Et slikt system er også med å forhindre at privatpersoner blir lurt av bedrifter eller privatpersoner som utgir seg for å være en fagmann eller gjør en jobb som ender opp med å gjøre vondt verre.

Transaksjonskostnad

Transaksjonskostnadsteorien handler om kostnaden mellom bedrifter og private der det kommer frem en pris for planlegging og kartlegging av varen eller tjenesten som skal selges. Transaksjonskostnad er vanligvis mindre enn de hadde vært hvis det ikke hadde vært et system rundt produktet eller tjenesten vi kjøper eller tilbyr (Det friksjonsfrie Samfunn, Arne krokan, s. 56). Det vises på Mittanbud.no reduserer transaksjonskostnaden fordi det blir enklere å komme i kontakt med kunder om tjenesten som selges her.

Søkekostnad

Tid brukt på å søke, søkekostnaden, er kostnaden forbrukere har når de søker etter en tjeneste (Det friksjonsfrie Samfunn, Arne krokan, s. 56). Istedenfor å besøke alle tømrerkontorene, ringe rundt til alle tømrere eller sende epost til flere aktører, kan man legge ut ett innlegg på mittanbud.no og man vil trolig få flere tilbud man kan benytte seg av. Ergo, søkekostnaden, tiden brukt på å finne en leverandør, er sunket ved hjelp av en digital plattform.

Informasjonskostnad og sosial kjøpstjeneste

Informasjonskostnaden kan likne litt på søkekostnad, men omfatter kostnaden i undersøkelsene gjort med varen eller tjenesten etter man har funnet en potensiell leverandør (Det friksjonsfrie Samfunn, Arne krokan, s. 57). Informasjonskostnaden i vårt tilfelle er ressurser som går med på å finne informasjon om tjenestene på mittanbud.no. Etter man har fått tilbud fra de forskjellige aktørene, gjelder det kanskje å finne ut mer om hvordan og hva. Fordelen her er at kunder kan gi tilbakemeldinger på Mittanbud.no slik at fremtidige kunder kan se hvordan håndverkerne er rangert ut ifra jobben de gjør.

Forhandlingskostnader

Forhandlingskostnader er prosessen mellom kjøper og selger der de blir enige med pris, hvordan varen skal leveres og andre detaljer rundt handelen(Det friksjonsfrie Samfunn, Arne krokan, s. 58). På Mittanbud.no blir forhandlingskostnaden trolig lav på grunn av en enklere informasjonsflyt gjennom den digitale plattformen men det kan også tenkes at ved andre prosjekter må det gjøres oppmøte fra bedriftens sideder kjøperen må stille til disposisjon for å svare på eventuelle spørsmål.

Beslutningskostnader

Beslutningskostnader oppstår når kunden beslutter å kjøpe et produkt eller en tjeneste. Når kunder skal gjøre en avtaleinngåelse vil det være kostnader knyttet opp mot valg av kjøpet. Denne kan antas å være lavere via Mittanubud.no på grunn av overnevnte punkter.

Evalueringskostnader

Evalueringskostnader er punktene man kan evaluere i etterkant av kjøpet. Er produktet levert innen avtalt tid, er verandaen bygget etter lovverk, er den slik det ble avtalt, osv. Kravene som blir stilt til bedrifter på Mittanbud.no er nok høye da min erfaring er at bedrifter her er noe dyrere enn andre og de har også et slags rating system der man kan lese om hvordan bedriften gjør det. Dette kan antas å være en faktor som er med på å øke forventningene til et firma og samtidig få firmaet til å prestere bedre.

Kilder

Https://www.mittanbud.no – Mittanbud
Krokan, Arne. 2017. “Det friksjonsfrie samfunn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.