Ett nytt kulturfokus og en samfunnsendring for kjærlighet og omtanke

Men hva er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er basert på regler og er demonstrert av maskiner, som i motsetning til de fleste mennesker der intelligens kommer naturlig. Naturlig intelligens hos mennesker gjør at vi kan analysere, resonnere, tenke, kjenne på hvilke lyster som er fornuftige og ikke, dette er selvfølgelig vanskelig å utarbeide hos roboter i en software. Alt som er basert på regler, kan muligens i teorien benyttes kunstig intelligens ved. Regler kan vises i matematikk, og kunstig intelligens er altså utarbeidet av formler og blir benyttet i flere områder som i biler, det blir satt i programvarer som “lærer” eller “kopierer” oss mennesker og kan mate ut en interaksjon med oss. Det blir brukt i roboter som går på fire maskinbein for å gå inn og undersøke hus eller farlige områder.

Noen Begrensninger og etiske utfordringer med kunstig intelligens

Kunstig intelligens er og kommer til å være et flott verktøy men bærer også med seg noen begrensninger. Kunstig intelligens har noen “glipper” som vi mennesker kanskje ikke eller ikke hadde oversett. I helse blir manglene vist for eksempel i utbredelse av hudkreft hvor mennesket noen ganger lettere kan avdekke hudkreft ved å se på bilder av føflekker mens programvare kanskje har det vanskeligere å skille. Etikken her er at det fint kan hende at mennesket også ville oversett noe, som for eksempel ved bilkjøring. Mennesker rundt i verden gjør menneskelige feil i trafikken ofte. Men hva skjer når en maskin gjør en “feil” og når skal vi erkjenne at kanskje statistikken for at software trumfer på en mer feilfri kjøring?

Hvis jeg kan snakke litt hypotetisk; når en maskin gjør en feil, som når en Tesla kjører i demperputene på E18 får det naturligvis oppmerksomhet. Men aviser ser ut til å glemme å vise leseren kildekritikk med; hvor mange biler kjører på autopilot og krasjer i forhold til hvor mange mennesker som ikke kjører med autopilot og krasjer? Det er forholdene som avgjør og selv om kanskje maskinene gjør en bedre statistikk på sammenstøtsstatistikk kan det tenkes at hvis sammenstøtet eller feilen kommer fra en maskin vil det føles verre enn hvis det var ens egen feil siden man ikke får noen å skylde på?

I og med at oppgaven omhandler noe etikk utfolder jeg meg noe mer enn jeg vanligvis ville gjort. Personlig kunne jeg nok ha latt maskinene ta over tidligere når statistikken tillot det med et menneskelig kontrollorgan, spesielt da i medisin, slik at vi istedenfor får kun ett menneske, får vi ett menneske og en maskin som et kontrollerende organ. I trafikken vil det samme være gjeldene som nå, at mennesket alltid skal være parat til å ta over men at maskiner, programvare og sensorer skal ta over gradvis mot et mer kunstig intelligens og et mer effektivisert samfunn.

Kunstig intelligens og kjærlighet – en samfunnsendring og kulturfokus

I mitt forrige blogginnlegg tok jeg for meg hva som vil skje og lagde en hypotese om at det var en sammenheng mellom antall timer jobbet og utvikling i teknologi ved å vise til arbeidstimer for 200 år siden til i dag. Jeg antok at det var fordi vi har gått ned fra 60 timers uker med barnearbeid til langt færre uten barnearbeid. Vi starter også senere i livet med arbeid og lever lengre og bedre. Men hva skjer egentlig når kunstig intelligens tar over hverdagene og arbeidsoppgavene, som for sjåførene vi har? Selvkjørende trucker har startet i USA ved et firma som heter Embark. De kjører langtransport langs hovedveiene i USA. Og hva skjer når legene våre blir automatiserte programvarer på dataene våre hjemme? Ett svar kan vi ihvertfall ha rimelig grunn til å tro; det vil bli færre sjåfører på veiene og transport vil bli dårligere betalt når vi lar kunstig intelligens ta over førersetet da dette er vist å være mer prisgunstig.

Kai-Fu Lee, en forretningsmann med doktorgrad i kunstig intelligens hos Carnegie Mellon Universitetet påstår at vi majoriteten av jobbene i dag som består av system og regler vil være mer eller mindre helt overtatt av kunstig intelligens. Han tror at vi må endre måten vi ser på samfunnet med pengeflyt, og at grunnleggende verdier må læres til barn og unge om at et mål ikke vil være å tjene seg rik, men ha et godt verdigrunnlag for at kjærlighet omtanke og velvære slik at vi heller utvikler flere jobber hvor vi har interaksjoner med hverandre, slik han tror mennesker egentlig er lagd for å være.

Kilder

Hva er kunstig intelligens?
https://snl.no/kunstig_intelligens

2 thoughts on “Ett nytt kulturfokus og en samfunnsendring for kjærlighet og omtanke

  1. Hei Henrik!

    Et fint innlegg om kunstig intelligens som tar for seg noen spennende synspunkter. Det er gøy at du knytter dette innlegget opp til ditt forrige innlegg. Kult at du også bruker en video i innlegget ditt.

    Sivert, studentassistent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.