Markedsføre & Kommunisere Grønnere Bygg

Barrierer mot klimatiltak

Klimaet er i ending feil vei og tiden renner ut hvis vi skal redde jordkloden. Vi distanserer oss fra problemene og ignorerer at mennesker, dyr og planeten dør selv om det snart er vår tur hvis vi ikke gidder å gjøre noe med det. Klimafornektere gjør sin innsats og stoler på informasjonen som kommer fra sosiale medier fra filterboblene de befinner seg i, men hva kan man gjøre i arbeidet for at vi mennesker skal forstå klimaendringene?

I arbeidet med klimatiltak møter vi flere barrierer. Selv om vi har kunnskap om hva som skjer og hvorfor, finnes det noe i oss mennesker som ignorerer markedsføringen som blir vist, vi stoler ikke på forskere som viser funnene sine og fortsetter med gamle vaner. Endringene oppleves langt borte og vi er i en slags fornektelse, kanskje fordi hjernen vår ikke er så kompatibel med endring eller fordi det går på kompromiss med velferd. Det er også en hel del dommedagsvarsler i media som vi begynner å bli lei av og hvis vi skal gjøre endringer går det på kompromiss med våre verdier og identiteter. Men hva skal vi gjøre for å snu våre tankesett om at det er mye penger og god forretning som er veien til lykke?

Én Endring I Én Bransje

I byggebransjen har jeg og kanskje andre ett inntrykk om at staben inneholder eller tidligere inneholdt “tøffe menn” som ikke bryr seg så mye om bærekraft og en døende isbjørn her eller der. Jeg har derimot en visjon om sunne og friske ansatte som ikke blir utsatt for farlige kjemikalier og en bransje som fremmer bærekraft, mindre helseskadelig virke og bygg som heller tjener seg selv ved å ha solceller på taket, tjukke isolerende vinduer og effektiv isolasjon. Muligheten for at det kan være kult å ha grønne bygg og være skadefri tømrer på 55 år syns jeg er en spennende tanke å leke med. Men hvordan når man igjennom til kundene? Og må staten substituere mer gjenvinning slik at det er gratis og enkelt for folk og bedrifter å gjenvinne? Man skal ikke dra alle under en kam men jeg har jo selv samarbeidet med tømrere som heller kjører søpla hjem og brenner det på gården enn å kjøre det på gjenvinningsstasjonen fordi der får de bare kjeft og gjør alt feil. Må vi kunder være bedre på å etterspørre dokumentasjon som gjør at vi kan spore søpla?

Bruke virkemidler for å nå ut til kundene

I reklamen, annonsen eller dialogen med kunden, kan man Istedenfor å legge vekt på hvorfor vi bygger grønne hus for miljøet legge vekt på hvem andre som gjør det. Det er mulig å belyse hvilke andre byggherrer eller bedrifter som bygger, utvikler eller oppholder seg i grønne bygg og hvilken effekt det gir. Fra et investeringsperspektiv vil det jo være lønnsomt å bruke mindre energi, spesielt nå som strømmen blir dyrere, det vil være lønnsomt å begynne å tenke mer på gjenbruk da det gjør etterspørselen etter virke lavere og over tid vil holde prisene lavere enn de ellers ville vært da man kjøper mindre. Og hva gjør smarte byggherrer? Jo de setter også opp solcellepaneler på takene fordi de vil heller selge strøm, bidra i utviklingen av solcellepaneler og bruke dette i deres markedsføring. Grønne tiltak gjør bedriften også mer attraktivt spesielt i Norge hvis byggbedriftene kan vise til grønn påvirkning når de søker på jobber gitt på anbud av staten. Forskning har vist korrelasjon mellom bærekraftig og lønnsom drift. Det finnes også fagartikler på at det nå er høyere etterspørsel etter grønne bygg.

One thought on “Markedsføre & Kommunisere Grønnere Bygg

  1. Hei Henrik

    Ekstremt spennende problemstilling du tar opp, og mange momentene du nevner er svært viktig innen bærekraft. Jeg likte spesielt at du som kunde også har en rolle i dette “spillet”. Jeg liker også de virkemidlene du foreslår. Fortsett sånn!

    Tobias, studentassistent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.