Refleksjonsnotat

Introduksjon

En måned har sust unna og det er på tide å reflektere over hva jeg har lært i første del av kurset. Jeg har lest pensum; Nettverksøkonomi, Digital studieteknikk og Det friksjonsfrie samfunn, vært i alle forelesningene og summert opp ved å skrive Blogginnlegg, noe jeg syns har vært en fin erfaring da blogginnleggene har vært åpne for allmenheten. Det at alle har hatt muligheten til å lese mine faglige innlegg har gjort at jeg har gitt en større innsats i å skrive godt og faglig enn jeg ellers ville ha gitt. Bloggen har vært en fin erfaring ved at jeg har lært meg å bygge nettside med WordPress, nettopp dette skal jeg snakke mer om lenger nede i teksten. Jeg vil ta for meg noen av de temaene jeg syns er mest interessante. Noen av disse valgte temaene er også veldig aktuelle for meg da jeg og noen kollegaer lager nettsider for kunder. Vi starter først med litt faglig, men ikke veldig teoretisk tungt da dette er en refleksjonsblogg, deretter hvordan jeg kan bruke faget i min hverdag!

De siste hundre årene har blant annet vært preget av mye teknologi, økt kommunikasjon, nettsider, kunstig intelligens og store endringer i måten vi lever på. I dette refleksjonsnotatet vil jeg gå gjennom WordPress og dens oppbygning, hva search engine optimalization (SEO) er og hvorfor dette er blitt viktig i vårt søken etter produkter og tjenester, hva Google Analytics er og hva vi kan bruke det til, hva kunstig intelligens er og hvordan vi gikk fra industriell til digital økonomi. Vi skal også gå nærmere inn på hvordan disse temaene påvirker mitt og samfunnets liv.

Litt faglig

WordPress. I første del av kurset har vi blant annet vært innom WordPress. WordPress er en digital plattform som lar deg bygge nettsider med forhåndskodede blokker og tilpasset skrift som man kan redigere selv slik at siden blir noenlunde slik man ønsker innenfor gitte begrensninger. Man kan legge til bilder og videoer på nettsiden eller lenke til videoer fra Youtube eller andre strømmetjenester. Hvis man velger å heller laste det opp på Youtube eller Vimeo, slipper man for eksempel å ha så mye lagring på sin egen server og nettside som kan gjøre nettsiden raskere å laste inn. Bonusen med å bruke WordPress, er at man stort sett finner ut alt man ønsker hvis man gidder å google litt og lese i noen minutter. Møter man for eksempel et behov for et system finnes det leverandører av ganske mange systemer som det er mulig å leie på måneds eller årsbasis, som for eksempel hvis man ønsker å integrere et bookingsystem eller system for et nettbutikk uten å kode fra bunnen av. Elementor er et eksempel på en plugin, som er et redigeringsprogram man kan integrere i WordPress. Kunnskapen om disse plattformene og systemene er og fortsetter trolig å være ettertraktet i samfunnet og er en verdi arbeidsgivere setter pris på at man kan.

SEO. For at man skal få nettsiden sin “opp og gå” er en faktor at den burde være synlig. I skrivende stund er det ikke nok å bare lage en nettside, man må også lage aktivitet eller legge inn aktuelle søkeord slik at siden blir mer søkerelevant på google. Søkerelevans er nært beslektet med et utrykk som ofte blir brukt; search engine optimization (SEO) eller søkemotoroptimalisert. Det betyr at nettsiden kommer opp på søkemotorer, gjerne google fordi den har relevant innhold i tråd med det som blir søkt etter. For eksempel hvis nettsiden min blir lenket til på en større nettside, vil google kjenne igjen min nettside som mer relevant. Man kan også kjøpe seg synlighet via Google Ads. Her spiller også søkerelevans inn men i mindre grad. jeg vil tørre å påstå at Google er markedsdominerende, og er en monopolist på søkemotor på internett. Google bruker kunstig intelligens. Søkeoptimalisering er viktig for en nettside for å komme opp på Google’s søkemotor slik at man får synlighet og treffer kunder, og det er viktig for bedrifter å treffe kunder. Det blir derfor en effekt der partene blir avhengige av hverandre og bruker hverandre i økende grad. Google analytics kan også implementeres på nettsiden slik at man kan se brukerinformasjon på nettsiden og gjøre forbedringer på markedsføringen, synlighet eller på nettsiden som gjør at man optimaliserer kundereisen og vil øke sannsynligheten for ett salg.

En video om SEO.

Google Analytics er en gratistjeneste for de som har en Google-konto som tilbyr statistikk og analytiske verktøy. Disse verktøyene brukes for å søkeoptimalisere som vi var inne på tidligere, for eksempel ved å måle hvor kundene kommer fra, hvor på nettsiden de er og hvor langt i kjøpsprosessen de har kommet. Man setter ut ulike tagger rundt omkring på nettsiden, på knapper og på sidene, så får man blant annet ut rapporter, gjennomsnittlig opphold og hvor mange brukere som er på siden til hvilke tider.

AI – Kunstig intelligens er på fremmarsj og implementeres i samfunnet vi lever i i dag. Kunstig intelligens er basert på regler, der det finnes regler kan man i teorien sette en robot til å utføre oppgaver. Les mer om innlegget jeg skrev om kunstig intelligens her. Det brukes i biler, roboter, Google assistent, Googles søkemotor, transportbransjen, legemiddelindustrien og en hel del andre ting. Trekker vi frem kunstig intelligens i biler er hele biler bygget på kunstig intelligens og brukt i bilens sikkerhetssystemer som kjøreassistenter og unnamanøverassistenter. Det finnes biler som kjører som taxier “på kunstig intelligens”, det er til og med et selskap som har designet en bil ved hjelp av kunstig intelligens og bygger den ved hjelp av 3D printere.

Hvordan vil det påvirke meg og samfunnet i fremtiden?

Hva kan konsekvensene være for meg og samfunnsutviklingen være? Siden dette er et refleksjonsnotat tar jeg meg friheten til å snakke relativt fritt.

Som vi har sett tidligere i notatet med WordPress og dens funksjoner vil nok jeg ha stor nytte av programmet da vi allerede har tatt på oss ett oppdrag for en kunde der vi skal produsere en nettside med pent design, et bookingsystem, kassasystem, nettbutikk og samme lagervarebeholdning i butikken og på nett. Nettopp det at det er “ferdigproduserte” systemer som vi kan bruke og implementere gjør at utviklingskostnaden reduseres drastisk, det blir billigere for kunden og oss å produsere og vi har klart å generere en inntekt basert på programmer man kan sette sammen. Fra et samfunnsmessig standpunkt vil trolig en enklere tilgang på nettsideproduksjon både gjøre det enklere å bygge nettsider i fremtiden da leverandører ser et marked, og høyere etterspørsel etter nettsider. Det er nå en slags sirkel som påvirker hverandre og jeg vil anta at det kommer til å være det i fremtiden.

jeg vil tørre å påstå at Google er markedsdominerende, og er en monopolist på søkemotor på internett. Google bruker kunstig intelligens i søkemotoren sin på www.gooogle.no. Kunstig intelligens er samkjørt med søkeoptimalisering, og det er viktig for en nettside for å komme opp på Google’s søkemotor slik at man får synlighet og treffer kunder, det er også viktig for bedrifter å treffe kunder. Det blir derfor en effekt der partene blir avhengige av hverandre og bruker hverandre i økende grad. Google analytics kan også implementeres på nettsiden slik at man kan se brukerinformasjon på nettsiden og gjøre forbedringer på markedsføringen, synlighet eller på nettsiden som gjør at man optimaliserer kundereisen og vil øke sannsynligheten for ett salg. Kunnskap da om søkeoptimalisering og Google Analytics blir viktig for oss og er nok rimelig å anta veldig relevant for andre bedrifter nå og i fremtiden for å bruke søkeplattformen Google til å finne kunder. Kunden vi arbeider for nå ønsker jo selvfølgelig å komme høyt opp på organisk treff på google, så disse verktøyene vil være essensielle i vårt arbeid, eller ihvertfall ha kunnskap om slik at vi kan instruere kunder om bruk.

Jeg gleder meg ihvertfall til veien videre og skal ta med meg det jeg har lært inn i arbeidslivet og opplever dette faget som ganske relevant for meg.

Kilder

Avsnitt: WordPress
www.wordpress.com
www.youtube.com
https://www.wpbeginner.com/beginners-guide/why-you-should-never-upload-a-video-to-wordpress/
https://crocoblock.com/plugins/jetbooking/
https://woocommerce.com/
Avsnitt: SEO
https://searchengineland.com/guide/what-is-seo
https://ads.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=DvwS7cV9GmQ
Avsnitt: Google Analytics
https://searchbusinessanalytics.techtarget.com/definition/Google-Analytics
Avsnitt: Kunstig intelligens
https://snl.no/kunstig_intelligens
https://www.henrikskjelby.no/ett-nytt-kulturfokus-og-en-samfunnsendring-for-kjaerlighet-og-omtanke/
https://snl.no/kunstig_intelligens
https://assistant.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VdG4gUTowXc&t=131s&ab_channel=DonutMedia
https://www.youtube.com/watch?v=__EoOvVkEMo&t=427s&ab_channel=TheVerge
https://www.motorbiscuit.com/artificial-intelligence-work-cars/


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.